30 јануари 2009

55 секунди...Хијавата се обидуваше да се сети: дали човекот ја раскажа минијатурата или минијатурата го раскажа човекот...

Нема коментари: