16 декември 2008

Дамата во радијаторотСе сеќавам... Зеа ми кажа еднаш, „Кога си сам, ќе ме најдеш во радијаторот,“ и јас помислив, „Не... не сакам да бидам тој лик... не во тој филм“... но, неколку години подоцна минав цела вечер крај радијаторот, чекајќи ја...

Нема коментари: