03 март 2009

Проблемот со г-н Робото


Јапонскиот бизнис скитник Робото беше еден од ретките клиенти на Поп Култур Кафе што Анубис не ги чепкаше ни под разно. Ако Робото седеше на маса во еден по полноќ, Анубис палеше цигара и одбиваше да го затвори барот, без разлика на тоа дали Робото пиеше или не. Истиот тој Анубис беше спремен да го прати и најцврстиот профи боксер во болница за недоразбирање околу нарачка („За што ѓубре ме сметаш да ми побараш Бел Русин со шлаг?!“), ама ете, со Робото нештата беа поинакви. Кога Робото ќе се начукаше дебело и ќе почнеше да ги расфрла пепељарите, столиците и лампите, Анубис си молчеше и се правеше дека ништо не гледа. Еднаш Робото му врза шамар на Смеѓиот Пољак додека овој на тацна носеше 18 текили, и за да избегне тепачка Анубис набрзина го повлече Пољакот на страна и му отвори бесплатна сметка за вечерта. Не знаев што е проблемот со тој мал валкан Јапонец, ама полека-полека сето тоа ми одеше на нерви...

Нема коментари: