10 февруари 2009

Погледот на КалиНејзиниот поглед беше насекаде, така игличав и безмилосен, со вкус на света крв во пулсот на секоја жилка извиена околу ирисот. Се обидов да го избришам, вртејќи му грб, мафтајќи со тил во негова насока, трошки првут низ ретките влакна. „Мафни се од мене!“ мрморев зад мртвата тишина, збор по збор празен и бестелесен под моите усни (не сакав да добие впечаток дека му обрнувам внимание). Но, погледот остануваше, ако некогаш можело да се побегне од него, тоа време сигурно одамна минало...

Нема коментари: